Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Ved vejen   By: (1857-1912)

Book cover

Ved vejen by Herman Bang is a captivating and thought-provoking work of literature. The story follows a young woman named Sofie who finds herself caught between societal expectations and her own desires. As she navigates the complexities of love, betrayal, and self-discovery, the reader is taken on a journey of emotional turmoil and introspection.

Bang's writing is beautifully poetic, drawing the reader in with vivid descriptions and raw, honest emotions. The characters are well-developed and relatable, each struggling with their own inner demons and external pressures. The themes of love, loss, and identity are explored in a way that feels both timeless and relevant.

Overall, Ved vejen is a powerful and moving novel that will stay with you long after you've turned the final page. Herman Bang's storytelling is masterful, and his insights into the human condition are both poignant and profound. I highly recommend this book to anyone looking for a compelling read that will make them think and feel deeply.

First Page:

HERMAN BANG.

VED VEJEN

Kjøbenhavn

1886

I

Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over Regnskaberne.

Han fik tændt en Cigarstump og gik ud paa Perronen. Naar han gik saadan op og ned, stram i Tøjet, og Hænderne i begge Jakkelommerne, saa' man Løjtnanten endnu. Ogsaa paa Benene, de havde beholdt Rundingen fra Kavalleriet.

Fem seks Bønderkarle var kommet og stod og skrævede i en Klump midtvejs ud for Stationsbygningen; Stationskarlen slæbte Godset frem, en enlig grønmalet Kasse, der saa' ud som' den var tabt ved Kanten af Vejen.

Præstens garderhøje Datter rev Perronlaagen op og kom ind.

Stationsforstanderen slog Hælene sammen og hilste.

Hvad vil Frøkenen idag, sagde han. Naar Stationsforstanderen var "paa Perronen" konverserede han i samme Tone, som han havde anvendt paa Klubballerne i Næstved i gamle Dage ved Kavalleriet.

Gaa, sagde Præstens Datter. Hun havde nogle underlige daskende Gestus, naar hun talte; ligesom det var hendes Mening stadig at slaa den, som hun talte med.

Forresten kommer Frøken Abel hjem.

Allerede fra Byen?

Ja a.

Og der er stadig ingenting, der blinker? Stationsforstanderen spillede med højre Haands Fingre i Luften, og Præstefrøkenen lo... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books