Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Zoölogische Philosophie Of beschouwingen over de Natuurlijke Historie der dieren etc.   By: (1744-1829)

Book cover

In "Zoölogische Philosophie Of Beschouwingen Over de Natuurlijke Historie Der Dieren", Jean Baptiste Lamarck presents a comprehensive examination of the natural history of animals and the philosophical implications of their evolution. Lamarck's theories, predating those of Charles Darwin, revolve around the concept of "inheritance of acquired characteristics", suggesting that traits acquired during an organism's lifetime can be passed down to offspring.

While Lamarck's theories have been largely discredited in modern evolutionary biology, his work remains historically significant in laying the groundwork for the theory of evolution. His detailed observations of animal behavior and anatomy offer valuable insights into the diversity and interconnectedness of species.

Overall, "Zoölogische Philosophie" is a thought-provoking read for those interested in the history of evolutionary thought and the development of scientific ideas. Lamarck's pioneering work continues to spark debate and further exploration in the field of biology.

First Page:

Wetenschap

Zoölogische Philosophie

Of beschouwingen over de Natuurlijke Historie der Dieren etc. door J. B. P. A. Lamarck. vertaald door Dr. J. Metzelaar. Met een woord vooraf van Prof. Dr. C. Ph. Sluiter

Eerste Deel

La postérité vous admirera, elle vous vengera, mon pêre.

(Gedenkteeken voor Lamarck, Jardin des Plantes, Parijs.)

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur Amsterdam

Gedrukt ter drukkerij van de Wereldbibliotheek

VOORWOORD

Door Prof. Dr. C. Ph. Sluiter

Het ligt in den aard der bijzondere takken van wetenschap, dat het feitenmateriaal en de methoden van onderzoek van geslacht op geslacht worden overgenomen, maar dat de philosophische achtergrond, waarop de onderzoekers van toenmaals stonden, niet gekend, of tenminste vergeten wordt. Hierdoor wordt dikwijls onrecht aangedaan aan hun nagedachtenis, aan de waardeering van hun arbeid. Dit geldt zeker voor een aantal land en tijdgenooten van Lamarck, de z.g. materialistische philosophen uit den Revolutie tijd, en zeker niet het minst voor Lamarck... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books