Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Van der Linden's c.s.

Book cover
By: (1850-1898)

Van der Linden's c.s. by Paul Adriaan Daum is a captivating novel that offers a vivid glimpse into the Dutch colonial society of the 19th century. The story follows the lives of various characters, including the titular Van der Linden, as they navigate the complexities of race, class, and power in the Dutch East Indies.

Daum's writing is rich and engrossing, drawing readers in with its detailed descriptions and compelling narrative. The characters are well-developed and multifaceted, each grappling with their own desires and struggles in a society marked by inequality and injustice.

One of the novel's strengths is its exploration of the tensions between the Dutch colonizers and the indigenous population, shedding light on the complexities of colonial rule and its impact on both the colonizers and the colonized. Daum's nuanced portrayal of these dynamics adds depth and nuance to the story, making it a thought-provoking read.

Overall, Van der Linden's c.s. is a compelling and thought-provoking novel that offers a powerful exploration of colonialism, identity, and societal hierarchies. Daum's evocative prose and engaging storytelling make it a must-read for anyone interested in historical fiction or Dutch colonial literature.

Book Description:
Eerste deel van de cyclus: In en Uit 's Lands Dienst. Kritische roman over het leven van de Nederlanders in het Indië van het einde van de 19de eeuw.
Het uitspinnen van een intrige, het doorspelen van dezelfde personen, het altijd verder vertellen aan één geschiedenis, dit kinderlik vermaak, waarmee de journalist zijn lezers van jaargang op jaargang bleef boeien, verleidde Maurits tot een roman in vier delen, ieder met eigen titel, vermoedelik volgens model van Perelaer's tetralogie Een kwart eeuw tusschen de keerkringen, die de zijne vijf jaar vooruit was gegaan. Terwijl de militair alleen zijn eigen leven, natuurlik bont opgesierd, behandelde, liet Maurits, een kunstenaar met verbeeldingskracht en scheppingsvermogen, allerlei vertegenwoordigers van de Indiese samenleving optreden, zodat het geheel de ruimer naam ‘In en uit 's Lands dienst’ voeren kon.


Stream audiobook and download chapters


Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books