Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Nyckfull kvinna del 4 - Modern

Book cover
By: (1807-1892)

In "Nyckfull kvinna del 4 - Modern" Emilie Flygare-Carlén continues to captivate readers with her compelling storytelling and vivid characters. The fourth installment in the series centers on the lives of women in 19th century Sweden, exploring themes of love, power, and independence.

Flygare-Carlén's writing style is elegant and evocative, drawing readers into the world of her characters with precision and subtlety. The women in the story are complex and multifaceted, challenging societal norms and expectations in a time when such rebellion was frowned upon.

The author's attention to detail and historical accuracy bring the setting to life, immersing readers in a bygone era where women's voices were often silenced. The themes of resilience and determination resonate throughout the novel, making it a compelling read for anyone interested in feminist literature or historical fiction.

Overall, "Nyckfull kvinna del 4 - Modern" is a captivating and thought-provoking novel that explores the struggles and triumphs of women in a patriarchal society. Flygare-Carlén's masterful storytelling and rich character development make this a must-read for fans of historical fiction.

Book Description:
Fjärde delen av Emilie Flygare-Carléns ”En Nyckfull kvinna” med titeln ”Modern” börjar med att Ediths och Ernsts äktenskap är i kris. Svartsjuka krafter i bakgrunden har drivit sitt fula spel vilket nästan lett till att Edith varit beredd att lämna Ernst. Ernst har nu fört henne till farbror Jannes ”patriarkat” i Grandalen, betänkt på att upplösa äktenskapet. Det kommer dock till försoning, och det visar sig att Edith väntar barn. Men många problem möter även i den här sista delen. Ett misslyckat arrende, och mer intriger, tvingar dem att bryta upp ytterligare en gång, och de hamnar i en fattig gränd i Stockholm. Men fattigdom och problem för dem samtidigt närmare varandra, och i Stockholm kommer de att så småningom på nytt sammanträffa med den stolta hovrättsrådinnan, Ediths mor, och Ediths syster Olga, vars äktenskap med den intrigerande baron Abbe är ett stort misslyckande.

Trådarna knyts samman, hemligheter avslöjas. och ett nytt, bättre liv väntar nog för mer än Ediths och Ernsts lilla familj. (Sammanfattning: Lars Rolander)


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books