Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Extaze, een boek van geluk

Book cover
By: (1863-1923)

"Extaze, een boek van geluk" by Louis Couperus is a beautiful and gripping novel that delves deep into the themes of love, desire, and fate. The story follows the lives of a group of characters who are intertwined by their shared experiences of passion and heartbreak. Couperus' writing is rich and poetic, capturing the complexities of human emotion with exquisite detail. The vivid descriptions and vivid imagery bring the world of the novel to life, making it a truly immersive reading experience. Overall, "Extaze, een boek van geluk" is a captivating and thought-provoking exploration of the highs and lows of the human experience. Highly recommended for fans of literary fiction.

Book Description:
Het verhaal van een onmogelijke liefde. Naar mijne meening is het werk 'Extaze' zeer superieur aan de vorige werken van den Heer Couperus, 'Eline Vere' en 'Noodlot'. Telkens wendt en wendt zich zijne konceptie en schriftuur en nooit kan men zeggen wat er den volgenden keer komen zal. Want wat ook na 'Noodlot', dat minder goed was dan 'Eline Vere', te verwachten ware, - zéker niet, dat de schrijver van de Observatie met éen ruk tot de Sensatie stijgen en van charmant zou worden subliem. - Lodewijk van Deyssel (1895)


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books