Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Fidessa

Book cover
By: (1863-1923)

Fidessa is a beautifully written novel by Louis Couperus that explores the complexities of love, desire, and societal expectations in early 20th century Europe. The story follows the titular character, Fidessa, a young woman who finds herself torn between her love for the charismatic artist Aylva and her duty to her family and society.

Couperus does an excellent job of capturing the emotions and inner turmoil of his characters, making them feel real and relatable. The novel delves deep into the themes of passion, betrayal, and the struggle between following one's heart and conforming to societal norms.

The writing is lyrical and poetic, painting vivid images of the lush European landscapes and the lavish lifestyles of the aristocracy. Couperus' prose is rich, evocative, and at times haunting, drawing readers into the world of Fidessa and her complicated relationships.

Overall, Fidessa is a captivating and thought-provoking novel that will appeal to fans of historical fiction, romance, and literary fiction. Couperus' exploration of love and desire in a repressive society is both timeless and relevant, making this novel a must-read for anyone interested in the complexities of human relationships.

Book Description:
Couperus, van wien wij sedert zijn onvergelijkelijke Psyché niets mochten hooren, is weer aan het vertellen gegaan, zooals slechts hij onder onze Nederlandsche prozaschrijvers dat kan. En hij vertelt ons thans van Fidessa, de nimf die zweefde en zong en speelde met hare zusteren op de vochtige weide, tokkelend de maanlichtsnaren en die eerst op den Eenhoorn, het edele dier met het sneeuwblanke lijf, wordt meegevoerd door het donkere bosch waar de inktschaduwen van de takken druipen en dan op de heide neergeworpen, door een geharnast ridder, Sans-Joye, wordt opgenomen op zijn paard en gereden naar zijn versterkt kasteel in de stad.


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books