Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Herakles

Book cover
By: (1863-1923)

Herakles is a captivating tale that delves into themes of love, jealousy, and betrayal. The story follows the legendary figure of Herakles, who is torn between his loyalty to his wife and his desire for another woman. Louis Couperus expertly weaves together elements of Greek mythology with a modern twist, creating a complex and engaging narrative.

The characters in Herakles are richly drawn and multi-dimensional, making them feel relatable and human despite their larger-than-life personas. The emotions and motivations driving each character are intricately explored, adding layers of depth to the story.

Couperus' prose is beautifully crafted, with vivid descriptions that bring the ancient world of Herakles to life. The dialogue is sharp and poignant, capturing the tension and drama of the characters' interactions.

Overall, Herakles is a thought-provoking and immersive read that will appeal to fans of mythology and literary fiction alike. Louis Couperus' skillful storytelling and captivating narrative make this a book worth reading.

Book Description:
Dat Couperus' nieuwste werk ‘Herakles’ een roman in twee deelen heet, zal wel een uitgevers-wensch zijn. Het is de omdichting der mythe tot een modern verhaal, een nieuwe beleving der aloude vertelling, in scène gezet met heel het naturalistisch décor en de hoogdravende prozamuziek, naar de gegevens ook van beeldhouwwerken en muurschilderingen, al waarover onze groote regisseur van mythologische divertissementen, tegelijk een enthousiast kunstkenner, Louis Couperus, beschikt. De bont afwisselende voorstelling loont uw avond; want in één avond vliegt men die twee deelen door. Het is dan ook een waar virtuoozen-stuk, één voor één alle de werken van Herakles af te handelen en het zóó te doen, dat het bijna nergens eentonig wordt, integendeel, dat het boeit, amuseert en onze bewonderende bravo's telkens weer afdwingt. Onderwijl herkent men, in verschillende pose's van den Held, met voldoening de befaamde Hercules-beelden en roemt de kunst, waarmeê de regisseur op geheel natuurlijke wijze daarvan partij wist te trekken. - Samenvatting van Carel Scharten. (De Gids 1914)


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books