Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Rękopis znaleziony w Saragossie

Book cover
By: (1761-1815)

Rękopis znaleziony w Saragossie is a truly unique and captivating work of literature. Jan Potocki weaves together a complex tapestry of stories within stories, creating a rich and multi-layered narrative that keeps the reader engaged from start to finish.

The framing device of a mysterious manuscript discovered in Saragossa sets the stage for a series of interconnected tales that span across time and space. Each story is a miniature masterpiece in itself, filled with vivid characters, intricate plots, and unexpected twists and turns.

Potocki's writing is both elegant and evocative, bringing to life a wide array of settings and characters, from the mountains of Spain to the deserts of Arabia. His storytelling is infused with a sense of mystery and magic, as well as a deep understanding of human nature and the complexities of human relationships.

While the sheer scope and intricacy of the narrative can be a bit overwhelming at times, the payoff is well worth it. Rękopis znaleziony w Saragossie is a literary gem that rewards careful reading and contemplation, offering a unique and unforgettable reading experience that will linger in the mind long after the final page is turned. Highly recommended for readers who enjoy challenging and thought-provoking literature.

Book Description:
Czegóż tu nie ma! Intrygi, romanse, pojedynki, skarby w głębokich jaskiniach, cyganie i piękne księżniczki, tajne stowarzyszenia, przygody zwariowane i niesamowite, opowiedziane ze swadą, humorem, zadumą; tuziny wątków wyrastających jedne z drugich, przeplecione w niemożliwym, wspaniałym bałaganie.

Historia tej książki jest niemniej fascynująca niż jej treść. Potocki zaczął ja pisać w roku 1804. W rok później opublikował część tekstu, jednak nadal nad nim pracując, aż do swojej samobójczej śmierci w 1815 roku. Dwie skrócone wersje i jedna kompletna, na której jest oparte to nagranie, zostały opublikowane pośmiertnie. Części francuskiego oryginału zaginęły, zachowało się jedynie polskie tłumaczenie Edmunda Chojeckiego wydane w 1847 roku, które jest uznane za kanoniczna wersje i podstawę do przekładów na inne języki.


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books