Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Ruhtinas

Book cover
By: (1469-1527)

Ruhtinas by Niccolò Machiavelli is a thought-provoking and intellectually stimulating read. The book delves deep into topics of politics, power, and governance, providing readers with Machiavelli's unique perspective on leadership. The author's keen insight into human nature, combined with his astute analysis of historical events, makes for a compelling and informative read.

Machiavelli's writing style is clear and direct, allowing readers to easily follow his arguments and understand his points. While some may find his ideas controversial or morally questionable, there is no denying the impact his work has had on political thought and theory.

Overall, Ruhtinas is a timeless classic that challenges readers to think critically about the nature of power and the role of leaders in society. It is a must-read for anyone interested in politics, history, or philosophy, and it will undoubtedly leave a lasting impression on those who dare to engage with its complex ideas.

Book Description:
Ruhtinas on erään Firenzeläisen valtiosihteerin, Niccolo Machiavellin, ohjekirja ruhtinaille, jotka haluavat säilyttää tai lisätä ruhtinaskuntainsa valtaa. Se on kirjoitettu renessansin ajan Italiassa, jolloin koko maa oli jakautunut pieniin, toisiansa nokitteleviin kaupunkivaltioihin ja se on omistettu sille ruhtinaalle, jota Machiavelli toivoo koko kansan yhdistäjäksi. Ruhtinas on yksi maailman luetuimmista ja arvostetuimmista kirjallisista teoksista. Vai pitäisikö sanoa epäarvostetuimmista, sillä se oli pitkään Indexissä, eli Kirkon kiellettyjen kirjojen listalla ja herättänyt lukijoissa läpi historian paljon kauhistelua ja pelon sekasita kunnioitusta. Sitä pidetään reaalipolitiikan peruskirjana, jossa Machiavelli kertoo suoraan miten asiat ovat, ei miten niiden pitäisi olla. Monet ovat löytäneet Machiavellin ohjeet hyödyllisiksi myös nykyajan arki- ja liike-elämässä. - Summary by Harri Tapani Ylilammi


Stream audiobook and download chaptersReview this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books