Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Tagalog: 4 free audio books

Book type:
Sort by:
View by:

By: Isabelo de los Reyes (1864-1938)

Book cover Singsing nang Dalagang Marmol

Ang nobeletang Ang Singsing nang Dalagang Marmol ni Isabelo de los Reyes ay hinggil sa kawal ng himagsikang Pilipino na napaibig sa isang dalaga, at sa digmaang inilapat ang pananagisag sa imahen ng pagmamahal sa kasintahan. Unang nalathala sa Ang Kapatid ng Bayan ang naturang nobeleta noong 1903, bago isinalin sa Espanyol ni Reyes sa El Grito del Pueblo noong 1905. Naglaho ang orihinal na sipi, kaya isinalin ni Carlos B. Raimundo ang teksto mulang Espanyol tungong Tagalog noong 1912. Ipinakilala sa nobela ang isang tauhang mula sa pakikihamok laban sa mga Amerikano noong 23 Abril 1899...

By: Pascual de Leon (1893-1958)

Mga Piling Tula mula sa Buntong Hininga by Pascual de Leon Mga Piling Tula mula sa Buntong Hininga

Koleksyon ng mga Piling tulang Tagalog ni Pascual de Leon, na may pambungad na tula ni Pedro Gatmaitan.

By: Pura L. Medrano

Book cover Nang Bata Pa Kami

A story of a secret courtship told in the voices of both lovers. There are things that stand in the way of their love. Love letters, nostalgic recollections of youthful days... Will they see their happy ending?Isang kuwento tungkol sa lihim na pagliligawan na inilahad sa boses ng dalawang nag-iibigan. May mga hadlang sa kanilang pag-ibig. Mga liham, matatamis na pag-gunita ng kanilang pagkabata... Ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang pagtitinginan?

By: Various

Tagalog Short Works by Various Tagalog Short Works

Ang isang koleskyon ng mga gawaing Tagalog sa pampublikong pag-aari. Ang mga sumusunod na bahagi ay pinili ng mga mababasa...


Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books