Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een Heldin   By: (1860-1934)

Book cover

Een Heldin by A.C. Kuiper is a captivating and emotional story that follows the journey of a brave and resilient young woman as she faces countless challenges and obstacles in her quest for redemption and personal growth. The author's vivid and descriptive writing style truly brings the characters and settings to life, making it easy for readers to become fully immersed in the story.

The protagonist of the novel is a strong and courageous heroine who undergoes significant personal transformation throughout the book. Her struggles and triumphs feel incredibly real and relatable, making it easy for readers to empathize with her and root for her success.

The plot is well-paced and engaging, with plenty of twists and turns to keep readers on the edge of their seats. The themes of courage, forgiveness, and self-discovery are woven throughout the story, adding depth and emotional resonance to the overall narrative.

Overall, Een Heldin is a powerful and thought-provoking novel that will resonate with readers long after they have finished reading. A.C. Kuiper has crafted a memorable and compelling story that is sure to leave a lasting impression on all who read it.

First Page:

EEN HELDIN

DOOR

A. C. KUIPER,

SCHRIJFSTER VAN "ELSJE", "ANNEKE", "EEN HOLLANDSCH MEISJE OP EEN ENGELSCHE KOSTSCHOOL", "ALLEEN IN EEN KLEINE STAD", ENZ.

MET ILLUSTRATI√čN NAAR FOTOGRAFIE√čN.

HAARLEM.

VINCENT LOOSJES.

1906.

[Illustration: De vestibule van het Iersche kasteel.]

Dit verhaal bevat veel, dat verdicht is en toch is het op waarheid gegrond, omdat de voornaamste gebeurtenissen, die erin worden beschreven, werkelijk hebben plaats gehad. Ook de ervaringen op de Engelsche kostschool zijn, zonder de minste overdrijving, geheel naar waarheid weer gegeven, terwijl de hoofdpersoon, een Duitsche, werkelijk heeft geleefd en nog leeft, al is haar naam niet Hedwig Eiche!

Hoewel zij zichzelf allerminst "een Heldin" zou noemen, heeft zij toch het volste recht op dien naam. Menige jonge lezeres, die zelf een zonnige, gelukkige jeugd geniet, zal dit met mij eens zijn, vooral als in aanmerking genomen wordt dat "Hedwig Eiche" den moed had reeds op haar 15^e jaar de wereld in te gaan in een tijd, toen er van werken buitenshuis voor de meeste meisjes nog maar zeer weinig sprake kon zijn en de keuze van werkkring voor haar dus uiterst beperkt was.

A. C. K.

INHOUD.

Hoofdstuk I. EEN KLOEK MEISJE

II. "MY DEAR!"

III. EEN BRIEF, WAAR VAN ALLES IN STAAT

IV... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books