Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Hendrik Conscience zijn persoon en zijn werk   By: (1889-)

Book cover

Hendrik Conscience zijn persoon en zijn werk" by Eugène de Bock is a comprehensive biography of the renowned Belgian author, Hendrik Conscience. De Bock delves into the life of Conscience, exploring his upbringing, education, and the events that shaped his career as a writer.

The book provides valuable insights into Conscience's motivations, inspirations, and the impact of his work on Belgian literature. De Bock's meticulous research and engaging storytelling style make for an informative and enjoyable read for those interested in Conscience's life and literary contributions.

Overall, "Hendrik Conscience zijn persoon en zijn werk" is a well-researched and insightful biography that sheds light on the life and work of a prolific author. It is a must-read for fans of Conscience's writing and those interested in the history of Belgian literature.

First Page:

Nederlandsche Bibliotheek

Onder leiding van L. Simons.

Uitgegeven door: De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam

Eug. de Bock.

Hendrik Conscience

zijn persoon en zijn werk

Met 8 afbeeldingen

EERSTE DEEL

I.

Antwerpen was, binnen de oude muren, een vervallen schoone. Meer dan een eeuw was de Schelde gesloten, het gras groeide tusschen de steenen naast de donkere ruien, wanneer na den slag van Fleurus de stroom weer geopend werd en, eenige jaren later, de Keizer zijn schepen kwam laten bouwen in de oude hansastad.

De geplunderde Michielskerk, tegen de haven, en het zoogenaamde Prinsenhof, dat vroeger jaren had gestraald van weelde, kregen binnen hun muren de vreemde galeiboeven, die Napoleon had doen komen om zijn vloot te bouwen onder het oog van de Engelschen. Het gebeurde soms dat een van de gevangenen ontsnapte; hij werd dan opgejaagd door de Antwerpsche bevolking en aan zijn bewakers overgeleverd.

Er kwam meer nering in de enge straten. De kleine koophandel die was blijven woekeren op den roemrijken bodem, had voor belangrijker ondernemingen plaats gemaakt... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books