Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Het Esperanto in Twintig Lessen   By:

Book cover

Het Esperanto in Twintig Lessen by A. Blok is a concise and practical guide to learning the international language Esperanto. The book is divided into twenty lessons, each focusing on a different aspect of the language such as grammar, vocabulary, and pronunciation.

The lessons are well-organized and easy to follow, with clear explanations and examples to help reinforce the material. The exercises at the end of each lesson provide an opportunity for readers to test their understanding and practice using the language in context.

One of the strengths of the book is its emphasis on building conversational skills from the very beginning. By the end of the twenty lessons, readers should have a solid foundation in Esperanto and feel confident in using it to communicate with others.

Overall, Het Esperanto in Twintig Lessen is a solid resource for beginners looking to learn Esperanto quickly and effectively. Whether you are learning the language for travel, communication, or personal enrichment, this book is a valuable tool to have in your language-learning arsenal.

First Page:

Het Esperanto In Twintig Lessen

Bewerkt voor zelfonderricht cursus en schoolgebruik

Door A. Blok, Rotterdam.

Achtste druk.

Frateco

Rotterdam W. Zwagers

Voorwoord.

"De ondervinding is de beste leermeesteres".

Dit spreekwoord is niet te onpas bij het samenstellen van een Esperanto leerboek. Waar tot nog toe voor cursuslessen dikwijls het leerboekje van den Heer WITTERIJCK "Esperanto in 10 lessen" , als het geschikst daarvoor, werd gebruikt, heeft de ondervinding geleerd, dat dit boekje, ofschoon volledig, te beknopt is, waardoor velen, die met ijver de studie van het Esperanto begonnen, spoedig deze ook weer staakten. De hoofdoorzaak hiervan is te vinden in het feit, dat het meerendeel der Esperanto leerende menigte de schooljaren reeds geruimen tijd achter den rug heeft en dientengevolge de zoo hoognoodige Nederlandsche taalregels vergeten is.

Dit heeft mij op het denkbeeld gebracht, te trachten deze oorzaak weg te nemen, door aan de hand van WITTERIJCK'S "Leerboekje in 10 lessen" een uitgebreider samen te stellen in 20 lessen, waarin de leerling, behalve over het Esperanto, ook een onmisbaar klein overzicht van de Nederlandsche taal krijgt, en niet geheel zal behoeven te steunen op datgene, wat de onderwijzer tijdens de lessen ervan vertelt, wat grootendeels toch weer vergeten wordt... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books