Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

In Griekenland De Aarde en haar Volken, 1909   By:

Book cover

In "In Griekenland De Aarde en haar Volken, 1909" by A. Adossidès, the reader is taken on a journey through the rich history and culture of Greece. The author provides detailed descriptions of the ancient ruins, beautiful landscapes, and vibrant cities of Greece, painting a vivid picture of this fascinating country.

Adossidès' writing is engaging and informative, offering insights into the customs, traditions, and daily life of the Greek people. The author's passion for Greece shines through in every page, making it a pleasure to read.

Overall, "In Griekenland De Aarde en haar Volken, 1909" is a captivating exploration of Greece that will appeal to anyone with an interest in history, travel, or culture. It is a must-read for anyone looking to immerse themselves in the beauty and allure of this ancient land.

First Page:

IN GRIEKENLAND.

Naar het Fransch van A. ADOSSIDÈS.

Het Griekenland van tegenwoordig is niet meer dat van Chateaubriand of van Edmond About. Het heeft allerlei veranderingen ondergaan. Uit het kleine stadje, dat Athene in hun tijd nog was, en dat men er dertig of veertig jaren geleden ook nog zag, is thans een stad geworden, die waardig haar plaats inneemt onder de europeesche hoofdsteden. De veiligheid is er overal in het land volkomen. De voornaamste middelpunten en de plaatsen waar men opgravingen doet, zijn met Athene verbonden door spoorwegen of door een net van goede rijwegen.

Zoowel uit Athene als uit Patras bereikt men snel Olympia, Corinthe, Mycene, Argos, Nauplia, Tripolitza en Kalamata: Thebe, Chaeronea, Livadia en Chalkis hebben eveneens hun spoorwegen. Ook in Thessalië kruisen elkander de rails. Van Volo gaat een lijn naar Larissa, een andere naar Kalabaka, waar men een bezoek kan brengen aan de beroemde groep der Meteorenkloosters. Naar Sparta laat men zich per rijtuig of per muilezel brengen, en tusschen den Piraeus en Delphi wordt de dienst door booten onderhouden. Corfoe ligt op den weg der paketbooten, die van Brindisi of Venetië naar Patras gaan. Een uitstapje naar de eilanden van den Griekschen Archipel neemt meer tijd. Maar als men niet tot de Cycladen kan gaan, als men niet vol genoeg is van de archaeologie, om op het eiland Delos aan een dienst ter eere van den god Apollo deel te nemen, dan moet de vriend van kleur en lijn toch altijd Salamis gaan zien en Poros, Aegina en den tempel... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books