Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

In het Oerwoud en bij de Kannibalen op de Nieuwe Hebriden De Aarde en haar Volken, 1918   By: (1880-1949)

Book cover

In this captivating ethnographic account, Felix Speiser takes readers on a journey to the remote islands of the New Hebrides, where he explores the culture and customs of the indigenous people living there. Through vivid descriptions and detailed observations, Speiser provides valuable insights into the daily lives, traditions, and beliefs of the tribes he encounters.

One of the most striking aspects of the book is Speiser's dedication to immersing himself in the local way of life, even going so far as to participate in rituals and ceremonies. This firsthand experience allows him to paint a rich and authentic portrait of the people he meets, challenging Western stereotypes and preconceptions.

While the subject matter may at times be confronting, particularly in regards to the practice of cannibalism among some of the tribes, Speiser approaches the topic with sensitivity and respect. He acknowledges the complexities of cultural differences and offers a nuanced perspective that encourages readers to reflect on their own beliefs and biases.

Overall, In het Oerwoud en bij de Kannibalen op de Nieuwe Hebriden is a thought-provoking and enlightening read that shines a light on a little-known corner of the world. Speiser's engaging writing style and genuine curiosity make this book a must-read for anyone interested in anthropology, travel, or the diversity of human experience.

First Page:

De Aarde en haar Volken: Geïllustreerd Maandblad

In het Oerwoud en bij de Kannibalen op de Nieuwe Hebriden. [1]

Naar het Duitsch van Felix Speiser.

Met een buurmanplanter van mijn gastheer te Talamacco op Espiritu Santo had ik afgesproken, dat hij met mij naar Wora zou gaan, een van de stations in de nabijheid van kaap Cumberland. Hij had daar een hut, die vriendelijk was gelegen met een mooi uitzicht op de zee en midden op een open plek in het woud. Vlak in de buurt woonden eenige inboorlingen, en een van hen, een reus in lengte, in tegenstelling met de kleine personen, haast dwergen, die ik ook vaak onder de inboorlingen ontmoette, had groote tarobedden voor zich aangelegd met kunstmatige irrigatie. Die ingenieuse waterleidingen moeten wel afkomstig zijn geweest uit een vroegeren tijd met meer cultuur, want men kan ze niet doen passen in dezen tijd, met de armoedige en weinig ondernemende bevolking. Door een van de vele bergbeken was van steenblokken een dam gelegd, die altijd ongeveer dezelfde hoeveelheid water liet vloeien in een kanaal. De kanalen waren vaak zeer lang, liepen langs de hellingen en waren niet alleen door de aarde, maar ook wel door de rotsen aangelegd. Of wel ze waren los en werden dan ondersteund door bamboes en boomstammen... Continue reading book >>


Book sectionseBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books