Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Reis door Griekenland De Aarde en haar Volken, 1887   By:

Book cover

Reis door Griekenland De Aarde en haar Volken, 1887 is a fascinating account of a journey through Greece in the late 19th century. Written by an anonymous author, the book provides a detailed and vivid description of the culture, history, and landscapes of Greece during that time.

The author's writing is engaging and descriptive, painting a vivid picture of the places visited and the people encountered along the way. The reader is taken on a journey through ancient ruins, bustling markets, and picturesque villages, capturing the essence of Greece in all its beauty and richness.

One of the highlights of the book is the author's deep appreciation for the Greek culture and history. Through their observations and interactions with locals, they convey a deep admiration for the traditions, customs, and art of the Greek people, shedding light on the cultural richness of the country.

Overall, Reis door Griekenland De Aarde en haar Volken, 1887 is a captivating read for anyone interested in Greek history and culture. The anonymous author's passion for Greece shines through in every page, making this book a valuable addition to any travel or history enthusiast's library.

First Page:

REIS DOOR GRIEKENLAND.

I

Vermoedelijk zullen de meesten mijner lezers het zich niet meer herinneren, dat ik hen, nu omstreeks zeven jaren geleden, [1] in het hart van Arkadiƫ, in het dorp Andritzena, heb achter gelaten. Nu, het is inderdaad mijne schuld niet dat onze reistocht gedurende zoo langen tijd werd gestaakt; en het is ook een geluk, dat mijne lezers op hun gemak, in hun eigen huis, het hervatten van de reis hebben kunnen afwachten. Hadden zij dien tijd werkelijk moeten doorbrengen in het huis van Alkibiades Koutzavas, onzen gastheer, en zich daar moeten voeden met de ranzige olie, de bittere olijven en den zuren wijn van het land: ik vrees dat zij voor altijd genoeg zouden hebben gekregen van het oude, het tegenwoordige en het toekomende Griekenland.

Ik hoop dan ook dat mijne lezers gezind zullen zijn om onzen tocht door den Peloponnesos te voleindigen, waarna wij nog aan enkele eilanden een bezoek zullen brengen.

Wij verlaten Andritzena om ons naar Olympia te begeven, en volgen een smallen en steenachtigen weg, die langs de berghelling slingert, aan welker voet de Alpheios zijne geelachtige wateren tusschen groote rotsblokken voortstuwt. Nu eens loopt de weg door boschjes, dan weder door weilanden, waarin runderen loopen te grazen onder de hoede van eenige in lompen gehulde knapen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books