Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Tri unuaktaj komedioj   By: (1761-1819)

Book cover

First Page:

Tri unuaktaj Komedioj

de

A. v. Kotzebue

T. Williams

M. Hankel

Ludataj dum la 4a Internacia Esperantista Kongreso en Dresden, Augusto 1908.

1908

Germanujo: Esperanto Verlag Möller & Borel, Berlin S. Anglujo: British Esperanto Association, London. Danujo: Andr. Fred. Höst & Sön, Kjöbenhavn. Francujo: Hachette et Cie, Paris. Hispanujo: J. Espasa, Barcelona. Italujo: Raffaello Giusti, Livorno. Polujo: M. Arct, Warszawa. Svedujo: Esperanto Förening, Stockholm.

Presejo de Möller & Borel G. m. b. H. Berlin S., Prinzenstrasse 95.

Enhavo.

Pagho La malfelichuloj. Unuakta komedio de Louis Schneider lau A. v. Kotzebue. Esperantigis Leopold Elb 1 (Eduard Bloch, Teatra korespondado No. 88.)

Tie chi oni parolas Esperante. Unuakta komedio de T. Williams (1859) tradukita kaj aranghita de M. Hankel 55

La Renkonto. Komedieto originale verkita de Marie Hankel 87

La Malfelichuloj

Unuakta komedio de Louis Schneider

lau A. v. Kotzebue

Esperantigis Leopold Elb.

(Eduard Bloch, Teatra Korespondado No. 88.)

PERSONARO:

Petro Falk, plantisto el Ameriko. Sinjorino Ghojo, antaue fraulino Falk, aktorino Adelgunde Falk, cirkorajdistino Charles Faucon, dancinstruisto Johano Falk, vilaghlerneja instruisto Franjo Falk, filino de Johano Gustavo Falk, helparbaristo Hipolito Falk Gotfrido Falk Hieronimus Akcipitro, jhurnalraportisto Mustardo, servisto che Petro Falk

Dresdeno. Nuna tempo.

Simpla chambro kun unu malantaua kaj du flankaj pordoj.

SCENO I.

Petro Falk (simple vestita, sidas apud tablo fumante pipon). Mustardo (eniras).

Petro.

Jen vi Mustardo, tiel rapidema? Chio preta?

Mustardo.

Chio. Mi ordonis al la pordisto, lasi supreniri chiun, kiu demandos pri Minher van der Kapelen. Jen, en la antauchambro dudek seghoj kaj du kanapoj. Jen (montras la flankan chambron), bona matenmangho: kaviaro, shinko, omarsalato nur delikatajhoj. Chokoladon por la sinjorinoj, bonegajn vinojn por la sinjoroj, ech cigarojn mi tien metigis se iu shatus fumadon.

Petro.

Bonege! Chio estas prizorgita! Chu vi ne estas iom scivola, kial vi faris tiom da preparoj?

Mustardo.

Certe, treege scivolega sed kion mi gajnus per demandado? Mi ja konas vin de tridek jaroj kaj mi scias, ke vi neniam parolas pli ol nepre estas necese.

Petro.

Prava vi estas, sed ankau neprava, lau vidpunkto. En miaj amerikaj plantejoj, chirkauita de nigra servistaro, kiel chefo de granda komerca negoco, mi havis motivon por shpari parolojn. Tie vi estis mia servisto, sed de kiam mi revenis Europon, vi estas mia amiko, kaj, lau mia opinio, vi ankorau ne havis okazon por plendi, ke mi ne konfidis al vi.

Mustardo.

Efektive tial mi ja ne komprenas, kial vi atendas hodiau tiom da homoj?

Petro.

Miajn heredontojn!

Mustardo.

Dio min gardu! Kiel vi min ektimigis! Chu eble vi intencas morti?

Petro.

Mi jam mortis. Jen (donas al li gazeton) legu la noton kun la rugha substreko.

Mustardo (legante).

"El la Hago, la 15an de Junio." (Parolas.) Tio ja estas malnova gazeto. (Legas.) "Antau kelkaj semajnoj tie chi mortis la richa amerika plantisto Petro Falk." Kio do? Nu, jen, bona ekzemplo kiamaniere la jhurnalistoj mensogas!

Petro.

Mi ne pretendas, ke ili neniam mensogas, tiun chi fojon tamen ili ne mensogis, sed ili nur tion raportis, kion mi mem al ili sendis.

Mustardo.

Sed vi ja ne estas mortinta!

Petro.

Ech morteginta, absolute mortinta! Tuj vi ekvidos, kial.

Mustardo.

Nu tion iu alia komprenu! (Legas.) "Petro Falk, mortante havis nek edzinon nek infanon, sed nekalkuleblan richajhon, au je kontanta mono au en bone rentumaj plantejoj. Lia patrolando estis Saksujo, kie laudire multnombra parencaro lia ankorau ekzistas... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books