Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dominica De Aarde en haar Volken, 1904   By:

Book cover

Dominica De Aarde en haar Volken, 1904 by H. van Kol is a fascinating account of the Caribbean island of Dominica and its people. The author provides a detailed examination of the geography, history, culture, and economy of the island, shedding light on its unique characteristics and challenges.

Van Kol's writing style is engaging and informative, making it easy for readers to immerse themselves in the world of Dominica. He presents a wealth of information about the island's natural beauty, including its lush rainforests, cascading waterfalls, and vibrant marine life.

One of the strengths of the book is its focus on the people of Dominica, highlighting the diverse cultural heritage of the island and the resilience of its inhabitants. Van Kol's discussions of the social dynamics, political landscape, and economic struggles facing the people of Dominica make for a rich and thought-provoking read.

Overall, Dominica De Aarde en haar Volken, 1904 is a valuable resource for anyone interested in learning more about this lesser-known Caribbean gem. Van Kol's passion for the subject matter shines through in his writing, making this book a must-read for history buffs, travel enthusiasts, and anyone curious about the world beyond their own borders.

First Page:

DOMINICA.

door H. van Kol. [1]

Ondanks zijn vruchtbare valleien, waar in vroeger eeuwen de Franschen suiker en indigoplantages, oranjeboschjes en ananastuinen hadden aangelegd, ligt dit meest bergachtige van alle Antillen nog grootendeels woest. Van de 77,800 hectaren zijn heden nog wel 71,000 onbebouwd, trots overvloed van water en bijna overal beplantbare berghellingen. Ongeveer de helft der braakliggende gronden zijn "Crown lands", behooren dus tot het domein. [2]

Het klimaat is er vochtig en niet zeer gezond, doch zeer vruchtbaar; en op de met wouden bedekte bergen vindt men vele waardevolle houtsoorten. Toch verkeert dit door de natuur zoo rijk begiftigde eiland in een zeer achterlijken toestand, al is alom verbetering merkbaar. Het heeft den vorm eener cacaovrucht, met hooge bergen aan de noordpunt, en heuvels die nu eens steil uit zee oprijzen, dan weer geleidelijk zich verheffen en aldus kleine vlakten vormen, waarvan de Layou flats in het zuiden de rijkste wouden bevatten.

Reeds uit de verte ziet men de door vuur gespleten toppen van hooge bergen [3] met forsche lijnen oprijzen uit den blauwsten aller oceanen, waarvan sommige nog rook, andere zwavel uitstooten, of wel warme bronnen of petroleumpoelen bevatten, of een kokend meer omsluiten. Van het centrale gebergte, dat den ruggegraat van Dominica vormt, en twee uitloopers heeft naar het oosten en het westen, stroomen meer dan 360 rivieren en beken naar beneden, vele met een snelheid die heel wat beweegkracht zou kunnen uitoefenen; een dorre streek wordt dan ook nergens aangetroffen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books