Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Het leven van Rozeke van Dalen, deel 1   By: (1859-1932)

Book cover

In "Het leven van Rozeke van Dalen, deel 1" by Cyriël Buysse, readers are taken on a remarkable journey through the life of a young woman named Rozeke. Set in the countryside of Belgium, the novel follows Rozeke as she navigates the challenges and joys of rural life in the late 19th century.

One of the most striking aspects of the book is Buysse's ability to vividly portray the setting and characters. The lush descriptions of the landscape and the authentic dialogue bring the story to life, creating a rich and immersive reading experience. Rozeke is a complex and endearing protagonist, and her struggles, dreams, and relationships are portrayed with depth and sensitivity.

The novel also deals with important themes such as social class, gender roles, and the impact of modernization on traditional ways of life. Through Rozeke's eyes, readers gain insight into the struggles faced by rural communities during a time of significant change.

Overall, "Het leven van Rozeke van Dalen, deel 1" is a beautifully written and engaging novel that offers a glimpse into a bygone era. Fans of historical fiction and character-driven stories will find much to love in this compelling tale. I highly recommend it to anyone looking for a captivating and thought-provoking read.

First Page:

HET LEVEN VAN ROZEKE VAN DALEN

ROMAN IN TWEE DEELEN

DOOR CYRIEL BUYSSE

1905

Voor mijne Moeder

EERSTE DEEL

I.

De klok, in 't keukentje, riep "koekoe", één keer. Alfons werd half wakker. Hij vroeg zich even, in onduidelijk denken, af, of het soms reeds de echte vogel buiten was, en niet de klok. Hij kon 't niet ophelderen; hij sliep dadelijk weer snurkende in.

Toen scheen het hem dat iemand aan zijn venster tikte, en dat een welbekende stem zijn naam riep. Hij wilde opstaan en gaan kijken, maar de slaap van zwaar drukkende vermoeidheid hield, als met duwende vingers, zijn oogleden dicht, en doofde de inspanning van zijn geest in soezing weer uit.

Toen hoorde hij het eindelijk heel duidelijk: het driemaal bonzen op zijn vensterraam, en de stotter stem van boer Kneuvels, zijn baas, die riep:

"A... Alfons... 't es ien! Toe,... ge... ge moet opstoan!"

Opeens was hij klaar wakker en wipte uit zijn bed.

"Zij je 't gij, boas?" riep hij werktuigelijk. En meteen, waggelend op zijn nog onvaste beenen, was hij bij het raampje en trok het open.

De heerlijk frissche zomernacht lucht woei hem als een adem van frisch leven in 't gezicht, en vulde met een gulle teug van nieuwe krachten zijn benauwde longen.

"Ghááá!... zuchte hij, diep ademhalend. En in de duisternis zag hij den boer daar buiten staan, een donkere, vaag omlijnde gestalte, tegen zwart blauwen, flonkerenden sterrenacht... Continue reading book >>


Book sectionseBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books