Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dutch: 517 free ebooks

Results per page: 30 | 60 | 100
    Page 1 of 17 
  • >
Book type:
Sort by:
View by:

By: A.C. Kuiper (1860-1934)

Book cover Elsje

Elsje, een 14 jaar oud weesmeisje, woont gelukkig bij haar grootmoeder op het platteland. Omdat de gezondheid van de grootmoeder achteruitgaat moet ze gaan wonen in de stad bij haar deftige tante en egoïstische nichtje. Het simpele boerenmeisje moet een deftig dametje worden en dat gaat niet zonder slag of stoot. Samenvatting geschreven door Marcel Coenders.

By: Jacob van Lennep (1802-1868)

Book cover Roos van Dekama

Verhaal over de zeden en gewoonten in de middeleeuwen verteld aan de hand van de vrijheidsstrijd van de Friezen tegen de Hollanders in 1341. Maar het is meer dan alleen maar een spannende ridderroman: Wie op de fantastische schildering van exceptioneele personen belust is, zooals de hedendaagsche literatuur onzer naburen die meestal aanbiedt, zal zich bedrogen vinden: hij zal hier slechts menschen aantreffen, zooals zij nog heden ten dage zijn, met hun goede en slechte hoedanigheden, met hun driften en hartstochten,--maar gewijzigd naar de denkbeelden, zeden en gebruiken van den tijd...

By: Multatuli (1820-1887)

Book cover Geschiedenis van Woutertje Pieterse

Het verhaal gaat over een dromerige en poëtische Amsterdamse jongen, Wouter Pieterse, die opgroeit in een kleinburgerlijk milieu in de Franse tijd. De kleinburgerlijkheid van zijn omgeving en nieuwsgierigheid van Wouter komen vaak met elkaar in botsing, en vormen het hoofdthema van het boek. (Samenvatting geschreven door Wikipedia)

By: A. Adossidès

Book cover In Griekenland De Aarde en haar Volken, 1909

By: A. B. de (Amédée Baillot de) Guerville (1869-)

Book cover Het moderne Egypte: Wat er te zien en te hooren valt tusschen Kaïro en Faschoda De Aarde en haar Volken, 1908

By: A. Blok

Book cover Het Esperanto in Twintig Lessen

By: A. de Mathuisieulx (1860-)

Book cover In het bergland van Tripolis De Aarde en haar Volken, 1906

By: A. Kloos

Book cover Langs den Congo tot Brazzaville De Aarde en haar Volken, 1906

By: A. Koorevaar

Book cover In en om Java's Paradijs De Aarde en haar Volken, 1907

By: A. L. G. (Anna Louisa Geertruida) Bosboom-Toussaint (1812-1886)

Book cover Frits Millioen en zijne vrienden

By: A. [Pseudonym.] Bertrand (1873-1953)

Book cover Van Schooljongen tot Koning Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen van Robert I, koning van Czernovië

By: A.C. Kuiper (1860-1934)

Book cover Een Heldin

By: A.L.G. Bosboom-Toussaint (1812-1886)

Majoor Frans by A.L.G. Bosboom-Toussaint Majoor Frans

An impoverished young nobleman, Leopold, has unexpectedly been left a large fortune at the death of a distant relative – under one condition: that he marry a young cousin of hers. This young woman, called Francis, has been raised by her grandfather, who is a general. She has had an unconventional upbringing which has left her independent, outspoken and rough in her manners, with a love for horse riding and fencing, and a resolution never to marry. This unwomanly behavior has earned her the nickname “Major Frans”...

By: Abraham Kuyper

Gomer voor den sabbath meditatiën over en voor de sabbath by Abraham Kuyper Gomer voor den sabbath meditatiën over en voor de sabbath

By: Adolf Streckfuss

Book cover De Dageraad der Volksvrijheid Geschiedenis van de wording der Nederlandsche Republiek

By: Adriaan van der Willigen (1766-1841)

Book cover Reize door Frankrijk In gemeenzame brieven, door Adriaan van der Willigen aan den uitgever

By: Aimé Humbert (1818-1900)

Book cover Japan De Aarde en haar Volken, 1867

By: Alain René Le Sage (1668-1747)

Book cover De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2
Book cover De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano, deel 2 van 2 De Spaansche Avonturier

By: Albert Tissandier (1839-1906)

Book cover Reis in Utah en Arizona De Aarde en haar Volken, 1886

By: Albertus Alidus Steenbergen

Nevelhekse een verhaal uit de Drentsche venen naar authentieke bescheiden medegedeeld by Albertus Alidus Steenbergen Nevelhekse een verhaal uit de Drentsche venen naar authentieke bescheiden medegedeeld

By: Albertus Telting (1803-1863)

Book cover Iets over de grammaticale beoefening der Friesche taal in haar geheelen omvang

By: Aletta H. Jacobs (1854-1929)

Book cover De Vrouw Haar bouw en haar inwendige organen
Book cover Reisbrieven uit Afrika en Azië benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen
Book cover Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
Book cover Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
Book cover De vrouw en de vredesbeweging in verband met het vrouwenkiesrecht

By: Alexander Lange Kielland (1849-1906)

Vergif Een Roman uit het Noorsch by Alexander Lange Kielland Vergif Een Roman uit het Noorsch
Fortuna Een Roman uit het Noorsch (Voortzetting van Fortuna Een Roman uit het Noorsch (Voortzetting van "Vergif")

By: Alf Trolle (1879-1949)

Book cover Van de Deensche expeditie naar Noord-Groenland De Aarde en haar Volken, 1909

By: Alfred Edmund Brehm (1829-1884)

Book cover Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 01: De Apen

By: Alfred Hagen

Book cover Reis naar de Nieuwe Hebriden en de Salomons-eilanden De Aarde en haar Volken, 1906

Page 1 of 17   
Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books