Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Species Plantarum Sections I-III   By: (1707-1778)

Book cover

First Page:

[Transcriber's Note:

This text is intended for readers who cannot use the "real" (unicode, utf 8) version. The author used four common astronomical symbols, here replaced by names in brackets and accompanied by their meaning as given in the author's introduction: [Saturn] Fruiting [Jupiter] Perennial [Mars] Biannual [Sun] Annual [] ("dagger") plants known only from imperfect specimens The symbols [triangle] (for inverted triangle) and [cross] (Maltese cross) also occur. [oe] "oe" ligature (generally not used in names) [alpha], [beta], [gamma] ... single Greek letters

In the original text, species and subspecies names were printed as sidenotes next to the first line of body text. In this e text they are shown in brackets on a separate line: [ Species. ] (italicized) [Subspecies.] (usually not italicized) The body text begins with a numeral (for species) or Greek letter (for subspecies).

All asterisks and question marks except triple rows of asterisks are in the original text.

A number of typographical errors were corrected. Details are listed at the end of the text.]

CAROLI LINNÆI

S:æ R:giæ M:tis Sveciæ Archiatri; Medic. & Botan. Profess. Upsal; Equitis Aur. de Stella Polari; nec non Acad. Imper. Monspel. Berol. Tolos. Upsal. Stockh. Soc. & Paris. Coresp.

SPECIES PLANTARUM,

Exhibentes Plantas Rite Cognitas, ad Genera Relatas ,

cum Differentiis Specificis, Nominibus Trivialibus, Synonymis Selectis, Locis Natalibus,

Secundum SYSTEMA SEXUALE Digestas.

Tomus I.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonicæ ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ , Impensis LAURENTII SALVII. 1753.

Ignoto Genere proprio nulla descriptio, quis accurata tradita , certam demonstrat, sed plerumque fallit . CÆSALP. præfat :

STORMÄGTIGSTE ALLERNÅDIGSTE KONUNG och DROTTNING

ADOLPH FRIDERIC, LOVISA ULRICA,

Sveriges Göthes och Vendes KONUNG och DROTTNING!

EDRA MAJESTETER är jag allerunderdånigst skyldig detta verk, frukten af min mästa och bästa lefnad, det jag nu under EDRA MAJESTETERS milda regering fått med nögdt och roligt sinne fullborda.

EDRE MAJESTETER hafva, ifrån första lyckeliga ankomsten til riket, städse ansett mig med blida strålar, kallat mig som oftast til Sit Hof, och betygat emot mig all Kongelig nåd.

EDRE MAJESTETER hafva ock gifvit den Vetenskapen, som jag idkat ljus och anseende i Sit Rike, då EDRE MAJESTETER ej allenast allernådigst låtit Skaparens underverk för sig beskrifvas, utan ock hopkallat allehanda jordenes inbyggare af alla tre Naturens riken, samt befalt dem inlogeras uti sina präktiga lust slott Ulriksdahl och Drottningholm, der desse, liksom deputerade från hela vida verlden, få dageligt företräde för MAJESTETENS ögon.

Tror mig altså ej säga för mycket, då jag rent ut bekänner, at ifrån den visa Konung Salomons tid och Drotningens af rika Arabien, inga Potentater gjordt på den Alsmägtiga Skaparens underverk större aktning.

Ty bör och skal denna Vetenskapen täfla med alla andra minnesmärken, at göra EDRA MAJESTETERS namn odödeliga, då den inpræglar dem i Naturens egen bok, som årligen å nyo uplägges, at blifva med Jordklotet lika beständig.

Himmelen göre EDRA MAJESTETERS dagar och regering lång och lyckelig, så vist jag lefver och dör

EDRA KONG... Continue reading book >>


Book sectionseBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books